Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) van 10NINE. (“10NINE DESIGN.”). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van 10NINEDESIGN worden geplaatst.

Door het plaatsen van een bestelling ga je expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de door jou geplaatste bestelling en verklaar je bekend te zijn met de inhoud daarvan.

Artikel 2: Contactgegevens 10NINE

Naam: 10NINE DESIGN

Vestigingsadres: Ossewei 139, 3238 XN te Zwartewaal

Bezorgadres voor retour producten: Ossewei 139, 3238 XN te Zwartewaal

Telefoonnummer: +31 6 18 81 98 65

E-mailadres: info@10ninedesign.nl

KvK-nummer: 69930155

BTW-registratienummer:NL188355859B01

Artikel 3: Overeenkomst, prijs en betaling

De overeenkomst komt tot stand wanneer je een bestelling plaatst via de website 10ninedesign.nl en een bevestiging van jouw bestelling per e-mail heeft verzonden.

10 NINE behoudt zich het recht voor jouw bestelling niet te aanvaarden in het geval:

De door jou ingevulde gegevens niet correct of volledig zijn en in het geval 10NINE twijfelt aan de juistheid daarvan;

Jij een eerdere betalingsverplichting niet bent nagekomen;

Jij een eerdere bestellingen niet in ontvangst hebt genomen en/of niet hebt opgehaald;

Het door jou opgegeven bezorgadres in een land is gelegen waar 10NINE niet bezorgt.

10NINE zal je zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het niet aanvaarden van jouw bestelling.

De op de website op het moment van betalen weergegeven prijs is een totaalprijs van alle producten, inclusief verzendkosten en in de Europese Unie van toepassing zijnde belastingen.

Je kunt jouw bestelling betalen via één van de door 10NINE aangeboden betaalopties.

Bestellingen die worden bezorgd buiten de Europese Unie, zijn mogelijk onderhevig aan bijkomende toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen zijn nadrukkelijk niet in de in lid 2 van dit artikel genoemde totaalprijs verdisconteerd. Eventuele bijkomende kosten op grond van deze toeslagen en/of belastingen komen voor jouw eigen rekening en risico.

10NINE kan niet aan een aanbieding op haar website gehouden worden indien je redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken je om contact met 10NINE op te nemen als je twijfelt aan de juistheid van een aanbieding.

Artikel 4: Levering

10NINE doet er alles aan om jouw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de aankoopdatum. De aangegeven leveringsdata op de website van 10NINE zijn gebaseerd op de aan {{10NINE}} ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden en kunnen aan verandering onderhevig zijn wegens externe factoren, zoals de gekozen betalingswijze, de wijze van transport en interne beschikbaarheid. De leveringsdatum is tevens aan verandering onderhevig indien je wijzigingen aanbrengt aan jouw bestelling.

Je bent gehouden al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van jou verwacht kan worden om 10NINE in staat te stellen jouw bestelling op tijd te leveren. Indien je niet meewerkt, zoals beschreven in artikel 4 paragraaf 2, behoudt 10NINE zich het recht voor om de producten niet af te leveren.

Jouw bestelling zal worden geleverd op het bezorgadres of afhaalpunt dat jij hebt aangegeven op de website van 10NINE.

Op het moment dat 10NINE jouw betaling voor de door jou bestelde producten heeft ontvangen, gaat het eigendom van de bestelde producten op jou over.

10NINE spant zich in de door jou bestelde producten compleet en in goede staat af te leveren. In het geval de afgeleverde producten niet compleet zijn of zijn beschadigd, verzoeken wij je zo snel mogelijk met ons contact op te nemen.

Artikel 5: Getrouwe weergave en levensduur

10NINE doet haar uiterste best om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven op haar website. Als je van mening bent dat het door jou bestelde product niet overeenkomt met de weergave op de website – ten tijde van het bestellen van het product – dan kun je gebruik maken van je herroepingsrecht. In artikel 6 van deze Algemene voorwaarden wordt beschreven hoe je van je herroepingsrecht gebruik kunt maken.

De levensduur van de producten die 10NINE aanbiedt op haar website is afhankelijk van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee jij gebruik maakt van het product. Om ervoor te zorgen dat de producten hun optimale levensduur en kwaliteit behouden, is het van belang dat je de (was)voorschriften in acht neemt.

Artikel 6: Bedenktijd en herroepingsrecht

Als je niet tevreden bent met je bestelde product(en), kunt je de overeenkomst ontbinden binnen een bedenktijd van veertien (14) dagen na ontvangst van het product in kwestie zonder opgave van redenen (herroepingsrecht).

De bedenktijd begint op de dag nadat je het product hebt ontvangen of op de dag dat een door jou aangewezen derde partij (dit is niet de vervoerder) het product heeft ontvangen.

Als je de overeenkomst wilt ontbinden kan dat altijd. Je kunt gebruikmaken van dit modelformulier en dit aan ons terugsturen. Je kunt je ook aanmelden en zo je retourzending registreren. Retourneer de artikelen zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag waarop je het recht op terugtrekking hebt uitgeoefend. Het product of de producten in kwestie kan/kunnen worden gestuurd naar het in artikel 2 genoemde adres voor terugzending van producten.

Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen door verwerking anders dan wat nodig is om de aard, eigenschappen en functie van de goederen te beoordelen. Dit betekent dat alle items moeten worden teruggestuurd in dezelfde conditie als bij ontvangst; de items mogen niet beschadigd, vuil, gewassen, aangepast of gedragen zijn (anders dan voor passen) en alle labels of etiketten moeten intact zijn.

Indien een product voor restitutie in aanmerking komt, zal 10NINE het voor het product betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende product terugstorten op het door jou gebruikte rekeningnummer.

Je ontvangt een terugbetaling van het totale bedrag dat is betaald (inclusief de standaard verzendkosten). Als je een of meerdere items van jouw oorspronkelijke bestelling terugstuurt en de totale waarde van de resterende items is minder dan de drempel van €50, zullen we met wederzijdse werking verzendkosten in rekening brengen. Wij doen dit door het betaalde bedrag van het/de item(s) dat/die je hebt teruggestuurd te verminderen met de verzendkosten in jouw land. De retourzending is gratis. Het bedrag wordt teruggestort via de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soort overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van goederen die gemaakt zijn naar specificatie van de klant of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Artikel 7: Privacy

10NINEgaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Ons privacy statement kun je raadplegen via de website.

Artikel 8: Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best het bestel- en bezorgproces probleemloos te laten verlopen. Als je nog steeds een klacht hebt, kun je contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene voorwaarden.

Wij streven ernaar jouw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de tussen 10NINE en jou gesloten overeenkomst(en). De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 10: Wijzigingen in de algemene voorwaarden

10NINE kan deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aanpassen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht als de gewijzigde versie op de website van 10NINE is gepubliceerd. We verwachten van jou dat je de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt bij het aankopen van producten via onze website